Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

II K 776/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2015-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 776/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Paprzycki Protokolant: Ewelina Leszcz w obecności oskarżyciela publicznego - po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r. w G. M. . sprawy: P. W. , syna W. i T. z domu W. , urodzonego w dniu 26 stycznia 1981 roku w N. oskarżonego o to, że: I W dniu 24 kwietnia 2013 roku w miejscowości W. ulica
Czytaj więcej»

II W 62/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 62/17 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 listopada 2017 roku Na podstawie materiału dowodowego ujawnionego na rozprawie głównej Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniony A. T. pełni funkcję Burmistrza Miasta P. . A. T. był organizatorem różnych akcji społecznych na terenie miasta P. . W odpowiedzi na apele mieszkańców prowadził działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jedną z podjętych przez niego inicjatyw było wprowadzenie tzw. pasów sugerowanych. Uzasad
Czytaj więcej»

II W 1980/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2014-02-07

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IIW 1980/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Rafał Paprzycki Protokolant Magda Kamińska po rozpoznaniu dnia 07.02.2014r. sprawy T. S. syna W. i M. z d. Z. ur. (...) w W. obwinionego o to, że: w dniu 25 lipca 2013 roku ok. godz. 9.50 w m. K. na ul. (...) kierując samochodem m-ki O. (...) nr rej. (...) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, ż
Czytaj więcej»

III RC 77/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2014-12-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 77/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 28 lutego 2014 roku przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda M. E. M. - wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego D. W. , zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie IV C 685/07 z kwoty 700,- złotych do kwoty 1.500,- złotych. Pełnomocnik przedstawicielki ustawowej poparła powództwo treści wniesionej pozwem. (k. 3 - 4 pozew, k. 43 – 53 pismo) Pozwany D. W. uznał powództwo do kwoty 800,-
Czytaj więcej»

III RC 229/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 229/14 UZASADNIENIE Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów M. Z. (1) oraz M. B. A. Z. w pozwie złożonym w dniu 9 lipca 2014 roku wniosła o zasądzenie alimentów od pozwanego P. Z. w kwocie po 700,- złotych płatnych do rąk powódki do 15 – dnia każdego miesiąca oraz w kwocie po 400,- złotych płatnych do rąk matki powoda do 15 – dnia każdego miesiąca począwszy od 15 października 2013 roku. (k. 3 pozew) M. Z. (2) w dniu 11 lipca 2014 roku stała się pełnoletnia i poparła powódz
Czytaj więcej»

III RC 337/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-02-26

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 337/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Banaszczyk Protokolant: sekr. Sąd. Edyta Domeradzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2015 roku, w G. sprawy z powództwa A. O. przeciwko I. O. o ustanowienie rozdzielności majątkowej 1 ustanawia z dniem 15 października 2014 roku rozdzielność majątkową małżonków A. O. oraz
Czytaj więcej»

III RC 321/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 77/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 10 października 2014 roku powód A. B. wniósł przeciwko N. L. B. reprezentowanej przez A. J. o obniżenie alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie III RC 297/12 z kwoty 600,- złotych do kwoty 300,- złotych miesięcznie. (k. 3 - 4 pozew, k. 68) Przedstawicielka ustawowa pozwanej wniosła o oddalenie powództwa. (k. 30 - 32 pismo, k. 68) Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Ugodą sądową z dnia 25 paźdz
Czytaj więcej»

III RC 337/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 337/14 UZASADNIENIE Powoda A. O. , reprezentowany przez pełnomocnika r.pr. M. T. pozwem, który wpłynął do Sądu w dniu 22 października 2014 roku wniósł przeciwko pozwanej I. O. o ustanowienie rozdzielności majątkowej między stronami z dniem 1 września 2014 roku. Wniósł o obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. (k. 3 - 5 pozew, k. 56 protokół) Pełnomocnik pozwanej uznał powództwo z tym, że z datą uprawomocnienia się orzeczenia. Wnió
Czytaj więcej»

III RC 366/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 366/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Banaszczyk Protokolant: Martyna Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 roku, w G. sprawy z powództwa O. M. oraz M. M. , w imieniu których działa przedstawicielka ustawowa A. K. przeciwko F. M. o alimenty 1 zasądza od F. M. na rzecz małoletniego O. M. urodzonego (...) ali
Czytaj więcej»

III RC 432/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 432/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Ogonowska Protokolant Katarzyna Kasparewicz po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014r., w G. na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej W. Ś. reprezentowanej przez ojca M. Ś. przeciwko E. K. o podwyższenie alimentów 1 alimenty zasądzone od E. K. na rzecz małoletniej córki W. Ś. wyrokiem tut. Sądu z
Czytaj więcej»